[:pl]

W Wielki Piątek, jak co roku odbyła się pod przewodnictwem Papieża Franciszka Droga Krzyżowa w Koloseum w Rzymie. Poniżej kilka zdjęć z Koloseum i z Drogi Krzyżowej.

[:it]

Il Venerdì Santo, come ogni anno ha avuto luogo sotto la guida di Papa Francesco, la Via Crucis nel Colosseo a Roma. Di seguito alcune foto del Colosseo e della Via Crucis.

[:en]

On Good Friday, as every year took place under the guidance of Pope Francis, the Way of the Cross in the Coliseum in Rome. Below are some photos from the Coliseum and the Way of the Cross.

[:]