[:pl]

Pompeje – miasto muzeum. 24 sierpnia 79 roku w wyniku wybuchu wulkanu Wezuwiusz, zniszczone zostało całe miasto. Wybuch pokrył je popiołem i lawą wulkaniczną utrwalając budowle, przedmioty i ciała ludzkie. Pompeje położone są ok 20 km na południowy wschód od Neapolu. Najwygodniej dojechać tam można zarówno z Neapolu jak i z Sorrento kolejka Circumvesuviana. Ze stacji kolejowej w Pompejech do wejścia do muzeum jest ok 250m. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zwiedzanie jest bezpłatne. Trzeba jedynie pobrać z kasy darmowy bilet. W dniu kiedy tam byłem, dostępna jeszcze była wystawa dokumentująca koncert bez publiczności, zespołu Pink Floyd. 

[:it]

Pompei – un museo della città. Il 24 agosto 79, a seguito dell’eruzione del vulcano Vesuvio, l’intera città fu distrutta. L’esplosione li ha ricoperti di cenere e di lava vulcanica, preservando edifici, oggetti e corpi umani. Pompei si trova a circa 20 km a sud est di Napoli. Il modo più comodo per arrivarci è da Napoli e da Sorrento, il treno della Circumvesuviana. Dalla stazione ferroviaria di Pompeça, l’ingresso al museo è di circa 250 metri. Ogni prima domenica del mese, le visite turistiche sono gratuite. Hai solo bisogno di ottenere un biglietto gratuito dalla biglietteria. Il giorno in cui ero lì, c’era ancora una mostra che documentava un concerto senza pubblico, la band dei Pink Floyd.

[:en]

Pompeje – miasto muzeum. 24 sierpnia 79 roku w wyniku wybuchu wulkanu Wezuwiusz, zniszczone zostało całe miasto. Wybuch pokrył je popiołem i lawą wulkaniczną utrwalając budowle, przedmioty i ciała ludzkie. Pompeje położone są ok 20 km na południowy wschód od Neapolu. Najwygodniej dojechać tam można zarówno z Neapolu jak i z Sorrento kolejka Circumvesuviana. Ze stacji kolejowej w Pompejech do wejścia do muzeum jest ok 250m. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zwiedzanie jest bezpłatne. Trzeba jedynie pobrać z kasy darmowy bilet. W dniu kiedy tam byłem, dostępna jeszcze była wystawa dokumentująca koncert bez publiczności, zespołu Pink Floyd. 

[:]